STRESSCOACHING OG STRESSRÅDGIVNING

Hvad er stresscoaching?

Stresscoaching eller -rådgivning hjælper dig med målrettede redskaber til at komme af med stressen.

Du får (gen-)skabt et liv, hvor du er i mental balance.

Ved hjælp af spørgsmål og observationer hjælper jeg dig med at se på adfærdsmønstre, værdier og redskaber, der kan sikre dig et liv uden stress.

Vi undersøger nysgerrigt hvilke handlinger og overbevisninger, der gør livet lidt mere besværligt, end det behøves at være. Jeg finder øvelser, der er målrettet dig og hjælper dig frem til et liv med mere mental trivsel.

Du får redskaber med hjem, om hvordan du bedst bruger din sygemelding, så du hurtigst muligt bliver klar igen og denne gang med mere ro og balance i dit liv.

Hvordan bruges stresscoaching og stressrådgivning?

Har du kortvarig stress, vil vi vha. mine spørgsmål og observationer opdage nye muligheder. Du har ansvaret for dit liv og tager beslutning om, hvorvidt du vil ændre på noget. Jeg dømmer ikke – der er ikke noget, der er "rigtigt eller forkert".

Har du langvarig stress, vil min tilgang være mere rådgivende end coachende. Det skyldes, at stress giver manglede overskud, nedsætter evnen til at tage beslutninger og fjerner det forkromede overblik. Derfor vil du opleve, at jeg støtter dig i din proces, bl.a. ved at

  • jeg stiller dig spørgsmål for at indsamle viden
  • jeg styrer samtalen
  • jeg giver dig min vurdering af, hvad du bør gøre mht. en evt. sygemelding, en (tids-)prognose og handlingsplan for, hvad der kommer til at ske
Du får redskaber med hjem, om hvordan du bedst bruger din sygemelding, så du hurtigst muligt bliver klar igen og denne gang med mere ro og balance i dit liv.