STRESSFASER

Når vi får langvarig og alvorlig (akut) stress, gennemgår vi en ubevidst proces.

I denne proces støtter jeg dig hele vejen igennem fra krise fasen, hvor du får en stress vurdering, en prognose (tidsforløb) samt en plan til "opbygningsfasen".

Jeg sætter rammen og retningen – og skaber håb. I "erkendelsesfasen" hvor du får indsigt og redskaber og gøres klar til indslusning dvs. bliver klar til at møde verdenen igen. 

Det er ud fra denne proces, vi arbejder sammen og får dig gjort klar på en måde, hvor vi også forebygger for fremtidig stress med de redskaber, du lærer undervejs.

Det er vigtigt, at få den rigtige stressrådgivning når du får stress, ellers kan du risikere, at vende tilbage til stress igen-og-igen. Det er ikke kun meget ubehageligt, men medfører ekstra sygefravær, en forværring af din stresstilstand og evt. risiko for alvorlige livsstilssygdomme. HUSK: DET DER HJÆLPER MOD STRESS ER RO.

Få de nødvendige redskaber og få skabt den nødvendige ro og balance som vi alle har behov for. Lad os alle prioritere et liv med stor mental trivsel og -sundhed

Jeg vil meget gerne hjælpe dig, så du kan kontakte mig her