VIRKSOMHEDSFORLØB FOR EN MEDARBEJDER

Forløbet

Et virksomhedsforløb vurderes altid fra gang-til-gang, alt efter hvor den stressede medarbejder er henne i sit stressforløb og hvad der er gået forud.

En forudsætning for at et succesfuldt stresshåndteringsforløb er, at den stressede medarbejder selv har erkendt sin stress og ønsker et forløb og er åben for at arbejde med sig selv.

Når jeres medarbejder skal retur igen efter en evt. sygemelding anbefaler jeg altid en indslusningsplan, der strækker sig over ca. 3-4 måneder. Jeres medarbejder har brug for nænsomt og i roligt tempo at vende retur til opgaver, der modsvarer medarbejderens tilstand men også, at antallet af timer passer til processen. 

Forløbet med jeres medarbejder vil overordnet indeholde disse temaer:

 1. Skaber ro. Fastsætter rammen, stresstilstand, vurdering, prognose, handlingsforløb, ro og stressredskaber og mindfulness. Indslusningsplan. Skriv til virksomhed
 2. Job og stressfaktorer, redskaber. 
 3. Privatlivet og stressfaktorer, redskaber. 
 4. Vaner og adfærd, status og mindfulness. 
 5. Status og redskaber. Indslusningsplan aftales medarbejder og virksomhed imellem. Jeg giver gerne vejledning og forslag.
 6. Støtte i at vende retur til arbejdspladsen, redskaber. 

Herudover kommer en indslusningsplan.

Ligesom i planteriget skal mennesker plejes og passes på.
Når medarbejdere og ledelse har en åben og ærlig kommunikation omkring trivsel så mærkes det på bundlinjen. Er der derimod ingen trivselspolitik eller nogen dialog ledelse og medarbejdere imellem øges mistrivsel og sygefravær. Det betaler sig at have en stresspolitik. At have en stressrådgiver tilknyttet virksomheden gør, at der kan sættes tidligt ind ved de første stresssymptomer.

Det praktiske

Jeg arbejder altid med fuld fortrolighed i forhold til klienten (medmindre jeg får viden om ulovligheder).

En kontaktperson fra virksomheden (fx HR-medarbejder eller nærmeste leder) og jeg aftaler, at jeg mødes med jeres medarbejder til 1. session. Ud fra denne session vurderer jeg stresstilstand, forventet prognose (tid) og hvor mange sessioner, der er relevant for netop denne klient samt en indslusningsplan, når klient skal tilbage på arbejde igen.

For at sikre et fuldstændig fortroligt rum med jeres medarbejder, så videregiver jeg ingen information uden medarbejders accept. Betaling sker efter hver session.


UDBYTTET AF ET FORLØB

Med min baggrund giver jeg den stressede medarbejder ikke kun en stressrådgivning, men et 360 graders livseftersyn, hvor vi gennemgår styrker, reaktionsmønster m.v. for at øge selvbevidstheden og dermed forebygge mod fremtidige stress situationer.

Med en stressrådgiver tilknyttet virksomheden vil I få jeres medarbejdere hurtigere retur ifm. en sygemelding, da den stressede guides og støttes gennem alle faser og ikke bare er overladt til sig selv, uden at få redskaber eller indsigt i egne adfærdsmønstre m.v.

Det er derfor både billigere for virksomheden at sende sine stressede medarbejdere til en stressrådgiver/-coach både hvad angår sygedage men også i produktionsomkostninger. Ligeledes kan en klar og god stresspolitik forebygge stress på arbejdspladsen så I optimerer medarbejdertrivslen og holder stress o.a. sygemeldinger nede.

En medarbejder i et stresshåndteringsforløb får bl.a.

 • forståelse af sin situation og en accept af, hvor vedkommende er lige nu og hvorfor

 • Redskaber til at skabe ro og balance

 • Mindfulness til at få opmærksomhed på nuet, sig selv og sine tanker

 • Uddybelse af jobmæssige- og private faktorer, der påvirker vedkommende

 • Viden om og redskaber til forebyggelse af stress fremover

Jeg kan også bestilles af virksomhed til at give jer overordnede redskaber og viden om hvordan man bedst som leder håndterer stress og overbelastning blandt sine medarbejdere.

SPØRGSMÅL TIL VIRKSOMHED:

Hellere være på forkant, så her er et par relevante spørgsmål I kan stille jer selv:

 • Har I styr på, hvordan I forebygger for stress eller har I en plan når en af dem får stress? 
 • Plan for stresshåndtering ligger klar?
 • Åbenhed og et trygt miljø på arbejdspladsen?
 • Følger kompetencer og ansvar altid ad?
 • Skabes der mere arbejdspres hos kollegaer
  når der sygemeldes?
 • Særordninger/fleksibilitet ift. livsbegivenheder?

Læs hvad tidligere klienter siger om et forløb hos mig, klik her