Flere faggrupper kan bidrage til en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet

Flere faggrupper kan bidrage til en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet

Som Camilla Thind Sunesen, direktør for sundhedsudvikling hos Danica Pension, korrekt påpeger i sidste uge i Børsen (Danica vil have ændret regler: “Læger forhin­dres i at hjælpe stress­ramte”) er det afgørende at tilbyde stressramte hurtig og effektiv hjælp. Jeg mener, at vi kan optimere indsatsen yderligere ved at inddrage eksterne konsulenter med specifikt fokus på stresshåndtering.

Hvorfor eksterne konsulenter?

  • Specialiseret viden og værktøjer: Eksterne konsulenter (EK) er uddannet og trænet i konkrete stress-strategier og metoder. Vi har dybdegående kendskab til stressens mekanismer og kan skræddersy en interventionsplan til den enkeltes behov.
  • Forebyggelse og håndtering i opstartsfasen: EK kan hjælpe virksomheder med at forebygge stress og tackle stress i en tidlig fase. Dette kan potentielt forhindre sygemeldinger eller forkorte sygeperioden betydeligt.
  • Støtte gennem hele forløbet: EK kan følge den stressramte tæt gennem hele forløbet, fra den indledende afklaring til tilbagevenden til arbejdsmarkedet. EK kan hjælpe med at identificere triggere, udvikle copingstrategier og styrke selvbevidstheden.
  • Fornyet rustet til fremtiden: Ved at fokusere på stresshåndtering og forebyggelse kan EK hjælpe den stressramte med at vende tilbage til arbejdsmarkedet med fornyet styrke og modstandsdygtighed over for fremtidige udfordringer.

Et bredt spektrum af faggrupper

Udover psykologer kan eksterne konsulenter med fokus på stresshåndtering omfatte:

  • Stressrådgivere/-coaches
  • Mindfulnessinstruktører
  • Naturterapeuter

Sammen kan EK tilbyde et bredt spektrum af ydelser, der kan hjælpe stressramte med at komme tilbage på sporet og opnå en bedre livskvalitet.

Trekløvermodel: En effektiv løsning mod stress

Det er glædeligt at se, at nogle kommuner har succes med at implementere en trekløvermodel i behandlingen af stress. Denne model, der involverer naturterapi, ekstern stressrådgiver/-coach og kommunen, tilbyder en helhedsorienteret og effektiv tilgang til stresshåndtering.
Trekløvermodellen er et inspirerende eksempel på, hvordan vi kan kombinere forskellige fagområder og tilgange for at skabe en mere effektiv og holistisk løsning mod stress. Vi håber, at denne model kan inspirere til en bredere implementering i kommuner og virksomheder.

Jeg vil opfordre indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde, virksomheder og beslutningstagere til at overveje at inddrage eksterne konsulenter med fokus på stresshåndtering i indsatsen mod stress.

Lad os forene kræfterne for at bekæmpe stress!

Flere artikler