Om Stress

Stress-symptomer opstår, når indre- og ydre krav er større end det overskud, vi har til rådighed. Du begynder at producere et øget antal stresshormoner. Din krop fortæller dig sandheden om dit stress niveau og din mentale trivsel.

Stress er aldrig din egen skyld. Det skyldes ofte flere årsager og strækker sig over længere tid, end vi egentlig tror.

I en travl hverdag med et højt tempo er det svært at mærke dig selv, og de symptomer du går med. Dine omgivelser vil ofte påtale det, før du selv erkender det.

Din livskvalitet hæves ved at håndtere dine stress symptomer rigtigt, og det gør du fx ved et stresscoaching-forløb, hvilket styrker dine kognitive funktioner igen (koncentration og hukommelse), mindsker træthed og forbedrer din søvn og humør.Vi oplever alle stress i løbet af vores liv. Noget er kortvarig stress, fx

 • når vi skal fremlægge en vigtig præsentation
 • skal til eksamen
 • når vi har en særlig stram deadline på et projekt eller en stor rapport
 • en flytning
 • en midlertidig konflikt med kollega, din partner eller med børn

Det kan være helt uskadeligt, at du løber lidt stærkere end ellers. Det kan defineres med en klar og tidsbegrænset årsag, for sådan er livet jo ind imellem. Så længe det forbliver i en kortere periode, er det helt fint.

Det kan også være langvarig (alvorlig) stress, som opstår, når der fx ikke længere er balance mellem de forventninger og krav, der stilles, og den indflydelse, du har. Eller hvis du er overbelastet i forhold til det overskud, der skal til for at klare de udfordringer, du stilles overfor.


 • Stress opstår, når indre og ydre krav er større end det overskud, vi har til rådighed (vist med sort prik)

 • Så siger kroppen stop, og vi vil opleve forskellige adfærds- og følelsesmæssige samt fysiske symptomer

 • Stress er aldrig din egen skyld. Det er på grund af en langvarig overbelastning og ofte af flere årsager

Model af indre/ydre påvirkninger af selvet.
Kilde: Eva Arentoft - Stressrådgiver og Psykoterapeut. Copyright

Forskellen mellem kortvarig- og langvarig (alvorlig) stress opleves ofte ved de karakteristiske symptomer, og at din adfærd ændres. Din krop begynder at udsende et forhøjet antal stresshormoner af adrenalin og kortisol, som hver især medfører nogle mærkbare forandringer. Over længere tid vil du mærke øget puls, forringet hukommelse og koncentrationsevne m.v., som forårsager forringet søvn, flere fejl, massiv træthed og manglende lyst til samvær.

Det kan eventuelt udløses af situationer som

 • store livsbegivenheder
 • belastning på jobbet/uddannelsen eller generelt i dit liv
 • ingen tid til at få ro og slappe af
 • en livskrise

Hvis du ikke tager en langvarig stress alvorligt, og du fortsætter med at leve i et højt gear og overhører kroppens signaler og dermed ikke får arbejdet med det, risikerer du på sigt en forværring af din tilstand. Det øger risikoen for hjerte- og karsygdomme, depression, forværring af allerede kroniske lidelser, m.m.

Så er min anbefaling, at du rækker ud efter hjælp. Stresscoaching/-rådgivning i et forløb kan give dig de nødvendige redskaber til igen at få skabt ro i din krop og dit sind. Dernæst kan vi sammen begynde at finde årsager og sammenhænge, så du kan gå en fremtid i møde uden stress.

Typiske stressfaktorer

Stresscoaching/rådgivning er til dig, der kan mærke overbelastning i det daglige:

 • At hverdagen presser dig (job/privat)
 • Som småbørnsforældre, hvor hver dag har for få timer
 • Uvished/mistet kontrol i dit job eller måske som ledig
 • Studietiden virker uoverskuelig
 • Afbrydelser på jobbet medfører irritabilitet og flere fejl
 • Omstruktureringer eller forandringer på jobbet
 • "Er der mon stadig brug for mig?" som seniormedarbejder
 • "Jeg føler, jeg skal præstere hele tiden og kan ikke følge med"
 • Midt i livet og "hvad skal der ske fremover i mit liv?"

Kontakt mig for at høre mere eller hvis du har ubesvaret spørgsmål vedrørende stresshåndteringsforløb.

Udfyld nedenstående formular (husk tlf.nr) og klik "Indsend".