Invester i medarbejdernes trivsel – det gavner bundlinjen!

Invester i medarbejdernes trivsel – det gavner bundlinjen!

Stress er et stigende problem i danske virksomheder, og det har desværre store negative konsekvenser for både medarbejdere og bundlinje. En undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at stress årligt koster danske virksomheder16,4 mia. kr. årligt i produktionstab.

Det dækker over:

  • 10,4 mia. kr. i løn til sygemeldte medarbejdere (her er ikke indregnet refusion fra staten).
  • 4,8 mia. kr. tabt produktion fra medarbejdere, der forlader virksomheden.
  • 1,2 mia. kr. i øvrig tabt produktion, fx ved medarbejdere, der tager orlov.

Samfundsmæssigt resulterer stress i 61,9 millioner tabte arbejdstimer om året svarende til 37.335 fuldtidsstillinger.

Konsekvenser for virksomheder og mennesker

Antallet af personer med en høj score på stress-skalaen er steget med 8,5 procentpoint fra 2010 til 2021 ifølge Sundhedsstyrelsen, og det ser desværre ikke ud til at gå i en positiv retning. Stress er da også en af de hyppigste årsager til sygemeldinger i Danmark.

Udover de økonomiske omkostninger, er der også et betydeligt menneskeligt aspekt. Det er alment anerkendt at sygemeldinger på grund af stress kan føre til isolation, tab af motivation, gentagne sygeperiode og nedsat livskvalitet for den enkelte. Stress smitter”, fordi kollegaer til en stress-sygemeldt medarbejder er i risiko for selv at blive stressramt på grund af det ekstra arbejdspres, der typisk opstår, når en kollega er sygemeldt.

Fire gode råd til at nedbringe stress i virksomheden

  • Skab en sund arbejdskultur: Fokusér på åben kommunikation, respekt og tillid. Sørg for at medarbejdere føler sig hørt og værdsat. En ærlig dialog, om hvad der er muligt, og hvor medarbejderne føler sig mødt, giver en positiv virksomhedsånd.
  • Prioriter forebyggelse: Tilbyd stresshåndteringskurser og workshops og skab et arbejdsmiljø, der fremmer trivsel.
  • Identificer og håndter stress: Vær opmærksom på tegn på stress hos medarbejdere og tilbyd støtte og vejledning. I kan også have en professionel stressrådgiver tilknyttet, der hjælper den stressede igennem forløbet bedre og hurtigere, end hvis vedkommende blot overlades til selv at “komme sig”.
  • Ansvarlige virksomheder tager stress alvorligt

 

At investere i forebyggelse og håndtering af stress er en investering i medarbejdernes trivsel og virksomhedens succes. Ved at skabe en sund arbejdskultur og tilbyde støtte til stressede medarbejdere kan virksomheder reducere sygefravær, øge produktiviteten, styrke bundlinjen og fastholde samt tiltrække dygtige medarbejdere.

Husk: Stress er et komplekst problem, men det kan håndteres. Ved at tage ansvar og sætte fokus på forebyggelse kan vi skabe et sundere arbejdsmiljø for alle.

Flere artikler