Stress i virksomheder

Stress på arbejdsmarkedet

Hvert år koster stress de danske arbejdspladser hele 16,4 milliarder kroner. De tabte arbejdstimer på grund af sygefravær svarer til 37.335 fuldtidsstillinger (kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA). På årsplan går der ca. 61,9 millioner arbejdstimer tabt på grund af de sygemeldinger der sættes i forbindelse med stress.

Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet af personer med høj score (dvs. alvorlige stress symptomer) på stresstrappen er steget med 8,5 procentpoint bare fra 2010 til 2021.

Det gælder derfor om at få skabt trygge og mental sundhed på arbejdspladser, hvor ansatte, der selv mærker stress eller bemærker en kollega/chef, der måske har stress, tør italesætte det. Så I sammen opfanger det, før det bliver til en sygemelding.

På arbejdspladsen er det vigtigt, at den enkelte leder har tjek på om medarbejderne, fx

  • svarer kompetencerne til opgavernes sværhedsgrad?
  • Trives medarbejderne i måden der arbejdes på? 
  • Følges indflydelse og ansvar altid ad?

Måske jeres medarbejdere i virksomheden spænder bredt generationsmæssigt. Det kan i nogle tilfælde skabe konflikter, og her kan ledelsen være opmærksom på fællesskaber, mentorordninger og deslige for at skabe et miljø, hvor vi lærer af hinanden og lytter til hinanden, med hvad vi hver især bringer med af erfaring og viden.

Der er al mulig grund til at tage sine forholdsregler hvad angår stresshåndtering. 

Hvis én af jeres medarbejdere er sygemeldt eller skal sygemeldes kan personen tilmeldes et typisk stressforløb hos mig.

Kendetegn ved en stresset kollega

Nogle af de typiske kendetegn er fx ulyst, hukommelsesbesvær, flere fejl, kort lunte/irritabel, flere sygedage end normalt m.fl. Det er forskelligt fra person til person, hvilke signaler, der viser sig ved stress.

Hvis en kollega eller medarbejder, der ellers altid er engageret og motiveret, pludselig er usamarbejdsvillig, kritisk eller imod forandringer, hvor kollegaen har fået ny funktion uden at kompetencerne medfølger og dermed opstår flere fejl end ellers, kan der være tale om stress. 

Som gode kollegaer og i et trygt arbejdsmiljø er det en god ting, at vi holder øje med og tager vare på hinanden. Hvis du tror, din kollega muligvis har stress så spørg ind til den kollega, bemærk om kollegaen gennemgår livsforandrende ting i livet (skilsmisse, pasning af terminal familie, mistrivsel hos deres børn og lignende).